Casa Passivhaus XC

ESTE PROXECTO AFORRA
1.060,08 kgCO2/ano

CERTIFICACIÓN
Passivhaus Classic
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
11,6 kwh/m2a
DEMANDA DE REFRIXERACIÓN
14,3 kwh/m2a
DEMANDA DE ENERXÍA PRIMARIA
71 kwh/m2a
HERMETICIDADE DO AIRE
0,4 renovacións/h</sm

O edificio deséñase en L para buscar a maior lonxitude de fachada orientada a Sur e para deixar o máximo espazo exterior de xardín. A casa distribúese en dúas plantas e un soto, orientando os espazos habitables á fachada principal orientada cara ao sur e os dormitorios cara a Leste e Oeste. Proxéctase a fachada Sur con grandes xanelas para aproveitar as ganancias térmicas durante o inverno e protéxense mediante unha pérgola e persianas exteriores tipo screen para evitar a captación no verán.

Grazas á súa envolvente deseñada segundo os requisitos Passivhaus, conséguese un baixo consumo enerxético e un gran confort no espazo interior co sistema prefabricado EVO de Evowall, paneis prefabricados de formigón alixeirado que incorporan a estrutura de aceiro, instalacións, illamentos e acabados.

A calefacción e refrixeración son fornecidas a través do aire da ventilación mecánica con recuperación de calor de alta eficiencia. A vivenda estará domotizada para conseguir a máxima eficiencia enerxética.

ACTORES
Arquitectura: Energiehaus Arquitectos
Construción: Evowall